จินดาสมัย : ผู้จัดการฝ่ายขาย
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 110
Ekapong@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, รถยนต์, รถยนต์มือสอง
ปานสมบัติ : ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่

โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 406
boonseub.p@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, อะไหล่รถยนต์
ผูกทอง : ผู้จัดการศูนย์บริการ
ที่ปรึกษาด้านบริการ
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 120
service@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, รถยนต์
คุณศุภิสรา เลิศศิริ
ฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 128
marketing@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ
เซี้ยเจริญ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริการ
ที่ปรึกษาด้านบริการ
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 403
somchai@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, รถยนต์
ภควันต์วงศ์ : หัวหน้าฝ่ายขาย
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 100-102
pornchan@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, รถยนต์, รถยนต์มือสอง
รุ่งวิทยา : หัวหน้าที่ปรึกษางานด้านบริการ
ที่ปรึกษาด้านบริการ
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 401
sa_supervisor@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, รถยนต์
คุณกัญญ์ฌณัฐร์ สุวิมล
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 100-102
kanchanat@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, รถยนต์, รถยนต์มือสอง
คุณสุพจน์ ชำนาญนิตย์
ที่ปรึกษาด้านบริการ
โทรศัพท์: 02 745 2222 ต่อ 402
suphoj@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ
คุณกฤษฎา สัจจสาณิชย์
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 100-102
krissada@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, รถยนต์, รถยนต์มือสอง
คุณณัฐพงศ์ ปานมาก
ที่ปรึกษาด้านบริการ
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 402
natthapong@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ
คุณขวัญหทัย ปิยะวะโร
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 100-102
kwanhathai@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, รถยนต์, รถยนต์มือสอง
นวลขาว : ลูกค้าสัมพันธ์
ที่ปรึกษาด้านบริการ
โทรศัพท์: 02 745 2222 ต่อ 127
customerservice@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ
คุณสมเกียรติ ทวีอภิรดีไข่มุข
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 100-102
somkiat@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, รถยนต์, รถยนต์มือสอง
คุณปริวัตร คงคลัง
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 100-102
Pariwat@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, รถยนต์, รถยนต์มือสอง
คุณอนัญญรัตน์ ทองแอม
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 100-102
ananyarat@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, รถยนต์, รถยนต์มือสอง
คุณภาณุวัตร กอสวัสดิ์พัฒน์
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 100-102
panuwat@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: รถยนต์, รถยนต์มือสอง
คุณนัฎยา ถนอมคำ
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 100-102
Nattaya@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, รถยนต์, รถยนต์มือสอง
คุณธัญรดา ประสานพิมพ์
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 100-102
thanyarada@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, รถยนต์, รถยนต์มือสอง
คุณปณิธาน ไชยเจริญ
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 100-102
panithan@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, รถยนต์, รถยนต์มือสอง
คุณวนิดา มณฑล
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 02-745-2222 ต่อ 100-102
wanida@benzbkkgroup.co.th
Contact Person for: บริการ, รถยนต์, รถยนต์มือสอง